สินเชื่อคอนโด

คำถามที่พบบ่อย

 • ได้แน่นอน เพียงแค่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ระบุไว้ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
 • ในประเทศไทยคอนโดที่ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้แบบสมบูรณ์ในฐานะเจ้าของเรียกว่าคอนโดแบบฟรีโฮลด์ ส่วนคอนโดที่เป็นเจ้าของในฐานะผู้เช่าตามสัญญาเช่าเรียกว่าคอนโดแบบลีสโฮลด์
 • การขอสินเชื่อสำหรับชาวต่างชาติจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ได้หรือยุ่งยากอีกต่อไป เพียงติดต่อมาที่ MBK-G เจ้าหน้าที่ของเราที่ เป็น Native Speaker และคนไทยยินดีให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการ
 • MBK-G ให้สินเชื่อสำหรับคอนโดที่มีคุณลักษณะดังนี้
  • เป็นคอนโดฟรีโฮลด์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต ซึ่งอยู่ในเขตเมือง แหล่งชุมชน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การเดินทางสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือพักผ่อน
  • ตัวอาคาร ห้องชุดพักอาศัย สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์มีการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง/การบำรุงรักษาไว้อย่างดีเหมาะสม สวยงาม ลงตัว
 • คือคอนโดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก MBK-G ว่าเป็นคอนโดที่ MBK-G รับเป็นหลักประกันได้ หากผู้ขอสินเชื่อต้องการซื้อหรือ refinance คอนโดเหล่านี้ ผู้ขอสินเชื่อสามารถทราบถึงวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อตารางเมตรของโครงการนั้นๆ ได้ทันที ที่เหลือก็มีเพียงแค่ส่งมอบเอกสารส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อบางรายการ รอฟังผลอนุมัติขั้นสุดท้าย และก็รับเงินกู้
 • โดยทั่วไปบริษัทฯ จะให้สินเชื่อประมาณ 50% ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ แต่ต้องไม่เกินอัตราสินเชื่อต่อตารางเมตรของคอนโดนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน approved list condo
 • Terms & Conditions เป็นดังรายละเอียดด้านล่างรายละเอียดตาม Brochure.
 • ไม่กำหนดสัญชาติ
 • อายุผู้กู้ + อายุสัญญากู้ไม่เกิน 70 ปี
 • ชาวต่างชาติสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมี Work Permit และไม่ต้องพำนักในราชอาณาจักร
 • มีรายได้สุทธิเพียงพอสามารถชำระค่างวดได้
 • ภายใน 10 วันทำการ (นับจากวันได้รับเล่มประเมินราคาและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน)